شرکت سرمایه

شرکت سهامی خاص سرمایه به شماره ۴۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷ یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سرمایه‌گذاری دومان است که وظیفه جذب سرمایه از مشتریان و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور را به‌عهده دارد؛ در این شرکت، که کاملا به‌صورت خصوصی فعالیت می‌کند و بی ارتباط با ارگان‌های دولتی است، سرمایه افراد جمع‌آوری و در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. شرکت سرمایه ، با هدف قرار دادن ارزش‌هایی مثل کارآفرینی و اشتغال‌زایی در جامعه، سعی دارد از سرمایه افراد حقیقی در بهترین موقعیت‌ها استفاده کند و با اختصاص دادن سودی بالاتر از سود عرف بازار مالی به سرمایه‌گذاران، میزان رضایت آن‌ها را افزایش دهد. کارشناسان و مشاوران شرکت سرمایه ، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا سرمایه خود را در مناسب‌ترین پروژه‌ها به‌جریان بیندازند و بیشترین سود را از اطمینان خود دریافت کنند. شرکت سرمایه، در حال حاضر شامل چند واحد مجزا، از جمله واحد مدیریت، جذب سرمایه، برندینگ و رسانه و نشریات می‌شود.