شرکت تمدن برتر مطبوعاتی

مطبوعات در زندگی همه ما تاثیر بسزایی دارد و تاثیر آن بر آگاهی و رشد فکری جامعه مشخص است. شرکت تمدن برتر مطبوعاتی با شماره ثبت () هم با علم بر نیازهای افراد و با انتشار مطبوعاتی در زمینه فرهنگ٬ هنر٬ اقتصاد و مسایل اجتماعی٬ به دنبال بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی جامعه است. در حال حاضر ماهنامه فرهنگی هنری اکسیر نوین٬ ماهنامه آینده روشن و روزنامه آسمان آبی از تولیدات شرکت تمدن برتر٬ از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری دومان هستند.