درباره سرمایه گذاری دومان

سرمایه‌گذاری دومان، برخلاف تصور، نام یک شرکت نیست، بلکه نام برندی است که چندین شرکت ثبت شده که با فعالیت در حیطه کسب‌وکار و کارخانه‌های تولیدی، در زمینه‌های گوناگون، تحت عنوان این مجموعه و این نام مشغول به فعالیت هستند.

لازم به ذکر است تمامی کسب‌وکارهای زیرمجموعه دومان، از لوگوی مشترک سرمایه‌گذاری دومان بهره برده و در عین حال، هر یک از آن‌ها از نام و هویت تجاری خود استفاده می‌کنند. همچنین، هر مجموعه، زیر نظر مستقیم این نام بوده، ولی در قراردادها و موارد قانونی، با نام‌های اصلی خود و با امضای مدیران صاحب امضای آن مجموعه دارای هویت قانونی می‌شوند. بدیهی است هرگونه قراردادی با نام سرمایه گذاری دومان غیر قانونی بوده و مورد تأیید نیست و سرمایه‌گذاری دومان تنها برند چندین زیرمجموعه است. در حال حاضر بیش از هزار نفر به صورت غیر مستقیم، از زیر مجموعه های سرمایه‌گذاری دومان نفع مالی برده و چند صد خانوار از این طریق امرار معاش می‌کنند.