نشریات

مطبوعات نبض تپنده فرهنگ هر کشور هستند. با نگاهی به تنوع در صنعت مطبوعات هر کشور، می‌توان درباره پویایی فرهنگ آن تصمیم گرفت. سرمایه‌گذاری دومان هم با هدف ارتقاء سطح فرهنگ جامعه و افزایش آگاهی افراد، یکی از مسیرهای هدایت سرمایه خود را، فضای مطبوعات و نشریات انتخاب کرده است. در حال حاضر، دو مجله و یک روزنامه از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری دومان هستند.

ماهنامه اکسیر نوین

مجله اکسیر نوین، ماهنامه‌ای فرهنگی، ادبی و هنری، است که با همکاری گروه سرمایه‌گذاری دومان منتشر می‌شود. این مجله با جذب مجرب‌ترین نیروهای فعال در حوزه مطبوعات کشور، سعی می‌کند با نگاهی تازه و عاری از جهت‌گیری‌های فکری به موضوعات فرهنگی، ادبی و هنری روز بپردازد. مجله اکسیر در کنار رخدادهای مهم فرهنگی و هنری، مقالات تحلیلی، گزارشات و مصاحبه‌های اختصاصی هم در این زمینه‌ها ارائه می‌دهد. مجله اکسیر سعی دارد الگویی مناسب در جهت رعایت استانداردهای جهانی در انتشار یک ماهنامه فرهنگی باشد؛ چه در محتوا، چه در فرم و چه در توزیع و ارائه.

روزنامه آسمان آبی

در دنیای پرهیاهوی امروز، که هر ساعت از آن می‌تواند جنجالی تازه بیافریند، تنها وجود رسانه‌ها و روزنامه‌ها است که به بازنشر و تحلیل درست آن‌ها کمک می‌کنند. در عصر حاضر که دنبال کردن اخبار و اتفاقات، تبدیل به یکی از کارهای روزانه همه ما شده است، روزنامه آسمان، با شکار به موقع اخبار و وقایع روز، آن‌ها را با تحلیل‌هایی خواندنی، در اختیار مخاطبانش قرار می‌دهد. روزنامه آسمان، با قطع چاپی، طراحی و مطالب متفاوتش، می‌تواند به یکی از گزینه‌های مطالعه جوانان و نوجوانان امروز تبدیل شود که از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری دومان برای انتشار آن است.

ماهنامه آینده روشن

ایجاد آگاهی و شناخت کامل در هر کاری، قدم اول به سوی پیشرفت است. ماهنامه آینده روشن، از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری دومان قصد دارد با ایجاد شناختی همه جانبه درباره شیوه‌های نوین ایجاد پویایی در اقتصاد، بستر جامعه را برای پذیرش رویکردهای جدید آماده کند. مجله آینده روشن، ماهنامه اقتصادی ـ اجتماعی است که به طور تخصصی در زمینه اقتصاد، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. یکی از اهداف این ماهنامه، ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف جامعه درباره‌ی اهمیت کارآفرینی، و برداشتن‌قدم‌های سازنده و نوآوری در زمینه‌ی هدایت سرمایه است. بررسی موضوعات اجتماعی و تأثیر آنها در روند اقتصادی از اهداف دیگر این ماهنامه محسوب می‌شود.